نشست گروه های آموزشی با دانشجویان ورودی 98

نشست گروه های آموزشی با دانشجویان ورودی 98
◀گروه فلسفه دوشنبه 15/07/1398_تالار اسرار ساعت 12 تا13:30 ◀گروه ادبیات عرب دوشنبه 15/07/1398_ کلاس220 ساعت 12 تا13:30 ◀گروه حقوق یکشنبه 14/07/1398_تالار اسرار ساعت 12 تا13:30 ◀گروه علوم قرآن ...

جلسه هم اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث

جلسه هم اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث در خصوص بررسی منابع درسی سرفصل و چشم انداز فعالیتهای گروه و تدوین سیر مطالعاتی برای دانشجویان ...

تبریک به آقای دکتر علوی رییس محترم دانشکده برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری

یازده عضوهیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه صبح و عصر امروز هیات ممیزه دانشگاه از مرتبه استادیاری به مرتبه به دانشیاری ارتقا یافتند. به گزارش ...

نشست علمی داد و ستد زبانی فارسی_ عربی( در گذر تاریخ)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند ◀نشست علمی داد و ستد زبانی فارسی_ عربی( در گذر تاریخ) ◀با ارائه دکتر سلیم الجصانی ...