معرفی همکاران

مدیریت

  • محمد مهدی گلرخیان ثانی
  • تلفن تماس: 44012506-051

کارشناس بودجه و اعتبارات

  • احسان ایزی
  • تلفن تماس: 44012504-051

کارشناس آموزش کارکنان، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

  • محمود عطار
  • تلفن تماس: 44012508-051

کارشناس آمار

  • مرضیه برقبانی
  • تلفن تماس: 44012507-051