اهميت دانشگاه، به قدر اهميت آينده كشور است. اگر ما مى‏خواهيم در آينده، يك كشور بزرگ، آباد، پيشرفته، مترقى، متمدن و داراى دو جناح مادّى و معنوى باشيم، بايد به دانشگاه بپردازيم؛ چاره‏اى نداريم. همه چيز ما بايد علمى باشد. امروز بدون ابزار علم و بدون رؤيت علمى، نمى‏شود در دنيا قدم از قدم برداشت و موفق شد. (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با رؤساى دانشگاه‏هاى سراسر كشور، 6/ 12/ 1376)