پست الکترونیک
فرم درخواست ایمیل

فرم درخواست ایمیل

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مایل به دریافت ایمیل دانشگاهی هستند و امکان ارسال ایمیل به email@hsu.ac.ir ندارند لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند [vfb id=3] ایمیل شما ...

پست الکترونیک دانشگاه

پست الکترونیک دانشگاه

نحوه دریافت ایمیل دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) جهت استفاده از ایمیل دانشگاهی لطفا اطلاعات زیر را با ایمیل خود (Yahoo,Gmail,...) به آدرس  email@hsu.ac.ir ارسال نمایید. شماره دانشجویی نام ...