گزینش در کلام امام خمینی

اعضاي گزينش بايد افرادي صالح، متعهّد، عاقل، صاحب اخلاق كريمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند.
*در گزينش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام شود.
*اعضاي گزينش نبايد تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌كار و سهل‌انگار باشند.
*ميزان در گزينش، حال فعلي افراد است، مگر آنكه از گروهک‌ها و مفسدين باشند يا حال فعلي آن‌ها مفسده‌جويي و اخلالگري باشد.
*سؤالاتی كه از افراد پرسيده می‌شود، بايد مبتلابه بوده، ساده و بدون معمّا و مناسب با شغل افراد باشد.
*ميزان رد و قبولي موازين اسلام و انسان باشد كه هدايت جاهلان منظور نظر اصيل است.
*تجسّس از احوال اشخاص از غير مفسدين و گروهك‌هاي خرابكار مطلقاً ممنوع است.