اطلاعیه

با توجه به راه اندازی وبلاگ گزینش دانشگاه, اطلاعات مورد نیاز همکاران در رابطه با گزینش در وبلاگ قرار خواهد گرفت. همکاران ضمن مطالعه موارد قرار داده شده می توانند سوالات خودرا در این زمینه مطرح و از پیشنهادات ارزنده خود مارا بهره مند سازند.