فرصتهای کارآموزی شرکت آب وفاضلاب سبزوار

رشته مهندسی برق – الکترونیک و  مهندسی برق – قدرت

تعداد شرح کار مختصر
۲ بررسی و کنترل عملکرد تابلوهای برق با اندازه گیری و ترموگرافی و…
۲ استاندارد سازی تابلوها (وایرینگ و…) و رسم نقشه وایرینگ
۱ بررسی و کنترل عملکرد ابزار دقیق ها (دبی سنج، فشارسنج، کدورت سنج، آمپرمتر،…. در تله متری) و ریشه یابی سوختن آنها یا عملکرد ناصحیح.
۲ بررسی نرم افزار سایتک اسکادا  در تله متری و تهیه راهنمای اضافه کردن ابزار با پروتکلهای متفاوت
۲ حضور در کارگاه تعمیرات الکتروپمپ طرف قرارداد شرکت و ریشه یابی و تحلیل علل سوختگی الکترو پمپهای شناور به کمک داده های گذشته

رشته مهندسی کامپیوتر

۱ بررسی و تهیه مبانی اولیه طراحی سایت شرکت آب و فاضلاب سبزوار (شرکت هم اکنون سایت ندارد)
۳ تحلیل داده های GIS  و بانکهای اطلاعاتی

رشته مهندسی مواد

تعداد شرح کار مختصر
۱ بازدید و بررسی رسوبات لوله ها با اجناس مختلف وآنالیز اجزای رسوبات و پیشنهاد راهکار
۱ بازدید و بررسی و ارائه راهکار خوردگی در لوله ها به خصوص لوله آبده چاه ها
۱ تهیه لیست آزمایشات کلیدی برای کنترل کیفیت خریدهای اصلی شرکت (لوله و اتصالات و…) و تشریح روش اندازه گیری و سنجش آنها در فیلد (محل کار) و در آزمایشگاه

رشته مهندسی مکانیک

۱ حضور در کارگاه تعمیرات شیرآلات با هدف تسلط بر شیرآلات و تدوین دستورالعمل صحیح بهره برداری از شیرآلات با فیلم و عکس و برگزاری کلاس در انتهای دوره
۱ بررسی کارایی پمپها و اینکه آیا در نقطه بهینه کار می کنند و ارائه راهکار برای بهبود راندمان آنها
۱ بررسی و آنالیز پمپهای سانتریفیوژ افقی و شناور شرکت و مقایسه فنی و اقتصادی آنها

رشته مهندسی عمران

۱۶ یادگیری نرم افزار مدلسازی شبکه آب، تدقیق اطلاعات لوله ها و اجرای مدل آن در یک زون از شبکه آب سبزوار
۱۶ یادگیری نرم افزار مدلسازی شبکه فاضلاب، تدقیق اطلاعات لوله ها و اجرای مدل آن در یک زون از شبکه فاضلاب سبزوار
۴ حضور در کارگاه های پیمانکاران اصلاح شبکه، لوله گذاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب و متره برآورد و بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاران
۴ آنالیز داده ها تولید آب و مصرف آب و محاسبه میزان پرت شبکه و شناسایی مناطق با اولویت برای نشت یابی
۱ آنالیز داده های مصرف آب در کاربری های مختلف (تجاری، مسکونی، صنعتی،…) و مقایسه آنها با مقدار معمول

   دانشجویان برای دریافت معرفی نامه به گروه مربوطه مراجعه کنند.