عنوان طرح: طرح جامع پژوهشی آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلاینده های اصلی، مکانیابی ایستگاه های پایش کیفیت هوا و دورسنجی ماهواره ای ذرات معلق
 کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 مجری: دکتر قاسم ذوالفقاری
 مبلغ طرح:۳۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
تاریخ اتمام طرح: در حال اجرا
چکیده طرح: