عنوان طرح: مطالعه، تهیه و تدوین برنامه اقدام بازآفرینی پایدار شهری در گونه های بازآفرینی شهر خلیل آباد
 کارفرما:شهرداری خلیل آباد
 مجری:دکتر محمدعلی طالبی
 مبلغ طرح:۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: