عنوان طرح:بررسی پژوهشی افزایش توان حرارتی ترانسفورمرهای توزیع و انتقال برق توسط نانو سیالات حاوی نانو لوله های کربنی عاملدارشده
 کارفرما:شرکت الکتروسامان کاوشگران
 مجری:دکتر امین کاظمی بیدختی
 مبلغ طرح:۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: خاتمه یافته
 چکیده طرح: