برای دریافت دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی کلیک فرمایید.

لازم به ذکر است فارغ التحصیلان می توانند در سامانه https://karvarzi.mcls.gov.ir/ ثبت نام و از مزایای آن استفاده نمایند.