اهداف و وظایف

اهداف:

مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه، فعالیت های خود را در راستای تحقق اهداف زیر دنبال می کند:

 • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری و ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور
 • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی
 • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
 • قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراکز خارج از دانشگاه

وظایف:

جهت دستیابی به این اهداف، مرکز مذکور وظایف زیر را عهده دار است:

 • تشکیل جلسه با مسئولین ذیربط در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و بخش های خصوصی به منظور انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری پژوهشی
 • بررسی تفاهم نامه ها و قراردادهای صنعتی و پیگیری، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادی مربوط به آنها
 • ثبت اطلاعات قراردادهای صنعتی به صورت مکانیزه به منظور تسهیل در روند اجرا و کنترل آنها
 • اجرای طرح های اینترنشیپ با صنعت
 • حمایت از ثبت اختراعات اعضاء هیات علمی و دانشجویان
 • اطلاع رسانی به صنایع کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی کاربردی انجام پذیرفته شده توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه و امکانات پژوهشی موجود در دانشگاه
 • حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه
 • برگزاری جشنواره پروژه­های برتر دانشجویی با همکاری صنعت
 • هماهنگی برای بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از صنایع کشور
 • انجام امور کارآموزی دانشجویان در صنعت

اطلاعات تماس

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir

تلفن : 44012523 -051 دورنگار:44012631 -051  

کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397