کارگاههای آموزشی


به همت شورای بانوان دانشگاه، کارگاه”فمینیسم چیست”ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد.


کارگاه آموزشی “چالش های بانوان شاغل”  به همت شورای امور بانوان دانشگاه برگزار شد.


شورای بانوان دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی کارگاهی تحت عنوان ورزش ، تندرستی و تغذیه را ویزه بانوان شاغل دانشگاه برگزار کرد.


به همت  مدیریت حراست و با  همکاری شورای بانوان، سمینار آموزشی بررسی جرایم فضای مجازی” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.